Sắp ra mắt, Chúng tôi đang chuẩn bị một dự án dành riêng cho bạn